കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതീഹ്യം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇട്ടിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കടയ്ക്കലിനടുത്തുള്ള കോട്ടുക്കൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം.ഏക ശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ക്ഷേത്രമാണിത്. ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതിന് കൃത്യമായ രേഖകളില്ല. കേരളസർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിചെയ്യുന്നത്.വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് ക്ഷേത്രോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കുള്ളത്.ഏ.ഡി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതി നടന്നതായാണ് കരുതുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ പരമ്പരാഗതമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ക്ഷേത്രം കൊത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത്.പാണ്ഢ്യ രാജാവ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചകാലത്തോ അതിനു ശേഷമോ ആണെന്നാണ് കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിട്ടുളളത് എന്നാണ് വിശ്വാസം.
ശിവ പ്രതിഷ്ഠയും,ശിവന്റെ ഭൂതഗണാംഗമായ ശൂലധാരിയായ കാവൽക്കാരനും ഉളള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പാണ്ടി ദേശത്തുണ്ടായത് ജടില പരാന്തകന്റെ കാലഘട്ടത്തോടടുത്താണ്.ഇവിടെയും ഈ പ്രത്യേകതയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.കറ്റിക്കൽ ക്ഷേത്രം എന്നും മറ്റൊരു പേരിൽ ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നു.ഈ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം പതിനൊന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.ക്ഷേത്രം പുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പൂജയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്.കുംഭമാസത്തിലെ ശിവരാത്രി ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഉൽസവം നടക്കുന്നത്.ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിലധികം ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടുവന്ന പാറയായ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശിവഭക്തനായ സന്യാസിക്ക് സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പാറയിൽ ശിവക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു എന്നതാണ് ഐതീഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത്.
ശിവഭക്തരായ രണ്ട് ദേവതകൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ക്ഷേത്രസ്ഥാപനം നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ആകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും,ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലമെത്തിയപ്പോൾ കോഴികൂവുകയും ചെയ്തു.സൂര്യോദയം ആണെന്നുകരുതി അത് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു.ഇത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു ഐതീഹ്യമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.കിഴക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒറ്റപ്പാറയിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.പത്തടി നീളവും എട്ടടി വീതിയുമുള്ള രണ്ടു മുറികളാണുള്ളത്.ഈ മുറികളിലാണ് രണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങൾ പാറയാൽ നിർമ്മിച്ച പീഠത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.മുറികൾക്കു പുറത്തായി പാറയിൽ കൊത്തിയ ഗണപതി വിഗ്രഹമുണ്ട്.തെക്കു ഭാഗത്തെ മുറികൾക്കു മുന്നിലായി അഷ്ടകോണിൽ നിർമ്മിച്ച കൽ മണ്ഡപമുണ്ട്.മണ്ഡപത്തിന്റെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഗണപതിയുടെയും മറു വശത്ത് നന്ദികേശന്റെയും രൂപങ്ങളാണ് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠ ശിവലിംഗമാണ്.ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മുറികളുടെ വാതിലുകളും പ്രതിഷ്ടകളും ഒറ്റപ്പാറയിൽ കൊത്തിയെടുത്തവയാണ്.ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കൊടിയ വേനലിലും വറ്റാത്ത ഒരു കുളമുണ്ട്.മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ഓവുചാലുകളുമുണ്ട്.കൂടാതെ യോഗീശ്വരനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ക്ഷേത്രമുറ്റത്തും ചുമ്മാട്പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാറ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിന്നിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.ഈ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.